Lệnh Mod NRO GREEN Pro

Lưu Ý: Giảm CPU => game giảm 0% và gần như dừng game, không phải lỗi đây là tính năng, không biết xài thì không bật -----------------------------------------------------------------Tính  Năng Mới:

Lệnh Mod NRO GREEN Pro

Lệnh Mod NRO FREE ( LocDz.Net)

Lệnh Mod Kí Gửi

Lệnh Mod GSM

Lệnh Mod Up T77 V5

NRO – Auto Up Set Kích Hoạt

Secured By miniOrange